Fuel conservation awareness program Saksham “Sanrakshan Kshamata Mahotsav”